Цена за услугата 15 лв. без ДДС на кормилен час за извършване на обучение на кадри за придобиване на правоспособност за управление на МПС – категория D (103). /Цената на услугата е за действащи учебни центрове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС/.

В цените не е включен ДДС

Офертата е валидна от 01.06.2017 до 31.12.2017 г.