Проектът за модернизиране на градския транспорт на Плевен ще се реализира по мярка „Устойчив градски транспорт“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
По Оперативна програма “Регионално развитие” е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 210 милиона евро за развитието на интегриран градски транспорт в големите градове на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора.
Пилотният проект за интегриран градски транспорт стартира през 2010 в Бургас, с помощта на консултантите от Джаспърс.
Проектът на община Плевен за развитие на градския транспорт е разчетен за около 24 млн. лева, които трябва да бъдат усвоени през първия програмен период, обхващащ 2012 и 2013 г.
Средствата ще бъдат изразходвани за разширяване на контактната мрежа на тролейбусния транспорт с 27 километра еднопосочно, обособяване на тролейбусно депо, закупуване на нови мотриси, изграждане на информационна система по всички спирки, както и дейности за подобряване безопасността на движението.

Информация за проекта