Адрес: 5800, гр.Плевен
ж.к. Дружба, ул. „Ал.Малинов“ №53
Управител : инж.Ангел Несторов
Тел.: 064 839078
Факс: 064 846844
E-mail: trolei@el-soft.com,

Счетоводство и реклама: 064 834266
Информация билети и карти: 064 837194
Информация за загубени вещи на граждани в превозните средства на Тролейбусен Транспорт Плевен: 064 83 65 96