Цените на картите са в сила от 1 февруари 2015 г.

 

по ред

Вид на превозния документ

Цена, считано от 01.01.2015 г.

І.

Билет

1.00 лв.

ІІ.

Месечни абонаментни карти

1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани

40.00 лв.

2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи

14.00 лв.

3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

20.00 лв.

4. Абонаментна карта за една линия за инвалиди с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници

18.00 лв.

5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани

53.00 лв.

6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи

16.00 лв.

7. ½ абонаментна карта за учащи за месеци във ваканция

7.00 лв.

8. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

24.00 лв.

9. ½ абонаментна карта за учащи за месеци във ваканция за всички тролейбусни линии

8.00 лв.

10. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за инвалиди с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници

24.00 лв.

11. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии

10.00 лв.

12. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии

8.00 лв.

ІІІ.

Тримесечни абонаментни карти

1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани

110.00 лв.

2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи

39.00 лв.

3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

60.00 лв.

4. Абонаментна карта за една линия за инвалиди с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници

44.00 лв.

5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани

149.00 лв.

6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи

48.00 лв.

7. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

72.00 лв.

8. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии

30.00 лв.

9. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии

24.00 лв.

 Информация билети и карти: 064/837194