РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ 1 – 18.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ 2 – 29.09.2015

ПРОТОКОЛ 3 – 06.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 29.09.2015

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 06.10.2015

Справка за изплатени суми – 20.01.2016

Справка за изплатени суми – 17.02.2016

Справка за изплатени суми – 20.03.2016

Справка за изплатени суми – 20.04.2016

Справка за изплатени суми – 16.05.2016

Справка за изплатени суми – 20.06.2016

Справка за изплатени суми – 20.07.2016

Справка за изплатени суми – 19.08.2016

Справка за освободена гаранция – 20.01.2016