Начална продажна цена – 350 лв.
Цена на тръжна документация – 15 лв.

ОБЯВА