Справка за изплатени суми – 20.05.2015 г.
Техническа спецификация
Документация – Публична покана
Публична покана и писмо до медии
ПротоколДоговор – 21.04.2015