Договор

Информация за освободени гаранции

Справки за изплатени суми – 19 февруари 2015 г.

Справки за изплатени суми – 20 март 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 април 2015 г.

Справка за изплатени суми – 20 май 2015 г.

Справка за изплатени суми – 19 юни 2015 г.

Справка за изплатени суми – 14 юли 2015 г.

Справка за изплатени суми – 19 август 2015 г.

Справка за изплатени суми – 18 септември 2015 г.

Справка за изплатени суми – 15 октомври 2015 г.

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка – 21 януари 2016 г.