Справка за изплатени суми – 19.01.2015г.

Справка за изплатени суми – ПОЗ.1–13.12.2014г.

Справка изплатени за суми – ПОЗ.2–13.12.2014г.

Справка изплатени за суми – ПОЗ.3–13.12.2014г.

Справка изплатени за суми – ПОЗ.4–13.12.2014г.

Справка за изплатени суми – 12.11.2014 г.