ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОБУЧЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСНИ ВОДАЧИ ЗА КАТЕГОРИЯ